k.ú.: 676624 - Krucemburk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568945 - Krucemburk NUTS5 CZ0631568945
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 5201485
zahrada 457 232421
ovoc. sad 1 9785
travní p. 262 2076260
lesní poz 250 3294777
vodní pl. nádrž umělá 1 28078
vodní pl. rybník 7 56791
vodní pl. tok přirozený 42 27986
vodní pl. tok umělý 29 24143
zast. pl. společný dvůr 2 533
zast. pl. zbořeniště 11 2243
zast. pl. 703 206815
ostat.pl. dobývací prost. 1 13036
ostat.pl. jiná plocha 150 70999
ostat.pl. manipulační pl. 58 59347
ostat.pl. neplodná půda 90 99295
ostat.pl. ostat.komunikace 291 243626
ostat.pl. pohřeb. 2 4401
ostat.pl. silnice 24 105219
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 20366
ostat.pl. zeleň 16 55705
Celkem KN 2543 11833311
EN 4 3968
PK 1413 7449216
Celkem ZE 1417 7453184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 365
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 72
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če prům.obj 21
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 654
byt.z. byt 78
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 91
LV 842
spoluvlastník 1265

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 04/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2019 13:17

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.