k.ú.: 676616 - Křížov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 599204 - Korkyně NUTS5 CZ020B599204
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 2132320
zahrada 72 67283
ovoc. sad 1 3520
travní p. 127 337850
lesní poz 62 472594
vodní pl. nádrž umělá 3 597
vodní pl. rybník 3 15361
vodní pl. tok přirozený 10 2277
vodní pl. zamokřená pl. 1 1665
zast. pl. společný dvůr 1 457
zast. pl. zbořeniště 2 440
zast. pl. 58 26575
ostat.pl. jiná plocha 31 30411
ostat.pl. manipulační pl. 1 304
ostat.pl. neplodná půda 84 61936
ostat.pl. ostat.komunikace 55 24146
ostat.pl. silnice 15 45747
ostat.pl. zeleň 7 728
Celkem KN 906 3224211
Par. KMD 906 3224211
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 54
LV 116
spoluvlastník 197

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012
S-SK GS 1:2880 1840 14.12.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.07.2019 15:57

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.