k.ú.: 676594 - Křížov pod Blaníkem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530476 - Pravonín NUTS5 CZ0201530476
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 2767648
zahrada 118 110469
ovoc. sad 2 5620
travní p. 203 1203642
lesní poz 103 1162627
vodní pl. nádrž umělá 1 3359
vodní pl. rybník 8 15702
vodní pl. tok přirozený 15 20696
vodní pl. zamokřená pl. 7 5632
zast. pl. společný dvůr 1 284
zast. pl. zbořeniště 3 728
zast. pl. 140 72342
ostat.pl. jiná plocha 33 25836
ostat.pl. manipulační pl. 17 18538
ostat.pl. neplodná půda 62 106492
ostat.pl. ostat.komunikace 127 183034
ostat.pl. silnice 4 50155
ostat.pl. zeleň 37 71367
Celkem KN 1040 5824171
Par. DKM 660 5445657
Par. KMD 380 378514
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 2
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 137
LV 169
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 09.07.2014
KMD 1:1000 08.11.2013
S-SK GS 1:2880 1841 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 18.09.2020 11:05

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.