k.ú.: 676501 - Křižany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564184 - Křižany NUTS5 CZ0513564184
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 984464
zahrada 417 352773
ovoc. sad 3 25555
travní p. 889 7602279
lesní poz 334 5313128
vodní pl. nádrž přírodní 3 2309
vodní pl. nádrž umělá 5 19285
vodní pl. tok přirozený 61 54517
vodní pl. tok umělý 2 6910
vodní pl. zamokřená pl. 3 11874
vodní pl. 1 112
zast. pl. společný dvůr 7 1377
zast. pl. zbořeniště 74 22040
zast. pl. 405 117743
ostat.pl. dobývací prost. 4 80095
ostat.pl. dráha 5 89232
ostat.pl. jiná plocha 218 251627
ostat.pl. manipulační pl. 55 71740
ostat.pl. neplodná půda 151 319535
ostat.pl. ostat.komunikace 498 485319
ostat.pl. pohřeb. 2 5087
ostat.pl. silnice 24 144144
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10611
ostat.pl. zeleň 13 9401
Celkem KN 3222 15981157
Par. DKM 899 9903053
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 89
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 401
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 517
spoluvlastník 690

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 16.09.2011
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 29.09.2020 17:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička