k.ú.: 676489 - Křižanovice u Bučovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593222 - Křižanovice NUTS5 CZ0646593222
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 724 3595559
vinice 45 28506
zahrada 200 121800
ovoc. sad 19 65956
travní p. 114 253062
lesní poz 1 32104
vodní pl. tok přirozený 74 43899
zast. pl. společný dvůr 1 718
zast. pl. zbořeniště 7 1627
zast. pl. 388 116980
ostat.pl. dráha 6 36011
ostat.pl. jiná plocha 68 19694
ostat.pl. manipulační pl. 134 36346
ostat.pl. neplodná půda 121 105892
ostat.pl. ostat.komunikace 160 187604
ostat.pl. pohřeb. 2 3172
ostat.pl. silnice 33 55693
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10222
ostat.pl. zeleň 18 77908
Celkem KN 2118 4792753
Par. DKM 2118 4792753
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 264
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 333
byt.z. byt 5
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 6
LV 524
spoluvlastník 736

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 29.09.2015
DKM 1:1000 17.04.2002 převedení mapy ZMVM na DKM a doplnění ZE
ZMVM 1:2000 30.06.1989 17.04.2002 obnova mapováním na ZMVM
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.06.1989 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 26.09.2020 18:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička