k.ú.: 676454 - Křižanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595926 - Křižanov NUTS5 CZ0635595926
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 3 358
orná půda 1499 7189754
zahrada skleník-pařeniš. 2 486
zahrada 558 402375
ovoc. sad 3 11131
travní p. 699 1252959
lesní poz les s budovou 14 496
lesní poz 106 1191055
vodní pl. nádrž umělá 6 4122
vodní pl. rybník 45 718281
vodní pl. tok přirozený 39 27061
vodní pl. tok umělý 60 10895
zast. pl. společný dvůr 4 1734
zast. pl. zbořeniště 27 4476
zast. pl. 851 282022
ostat.pl. dráha 2 43227
ostat.pl. foto. elektrárna 1 22151
ostat.pl. jiná plocha 229 125725
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 127
ostat.pl. manipulační pl. 76 107928
ostat.pl. neplodná půda 97 69031
ostat.pl. ost.dopravní pl. 15 84034
ostat.pl. ostat.komunikace 283 233934
ostat.pl. pohřeb. 1 8354
ostat.pl. silnice 109 114336
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 37145
ostat.pl. zeleň 23 57972
Celkem KN 4761 12001169
Par. KMD 4761 12001169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 156
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 330
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 38
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 844
byt.z. byt 60
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 6
Celkem JED 74
LV 990
spoluvlastník 1372

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.08.2019 16:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.