k.ú.: 676446 - Moravské Křižánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595918 - Křižánky NUTS5 CZ0635595918
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 405 1303355
zahrada 127 35289
travní p. 513 966570
lesní poz 43 3534464
vodní pl. rybník 2 36001
vodní pl. tok přirozený 34 27808
zast. pl. zbořeniště 5 400
zast. pl. 223 52506
ostat.pl. dobývací prost. 1 75
ostat.pl. jiná plocha 100 155396
ostat.pl. manipulační pl. 29 32791
ostat.pl. neplodná půda 25 40448
ostat.pl. ostat.komunikace 119 90997
ostat.pl. pohřeb. 4 7058
ostat.pl. silnice 8 1090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 56 121322
ostat.pl. zeleň 1 457
Celkem KN 1695 6406027
Par. KMD 1695 6406027
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 156
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 3
Celkem BUD 218
LV 307
spoluvlastník 569

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.07.2019 16:45

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.