k.ú.: 676306 - Zábrdovice u Křince - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537411 - Křinec NUTS5 CZ0208537411
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 3769024
zahrada 62 45535
travní p. 17 28747
lesní poz 3 2020
vodní pl. tok přirozený 12 11545
vodní pl. tok umělý 7 14691
vodní pl. zamokřená pl. 6 13099
zast. pl. společný dvůr 1 492
zast. pl. zbořeniště 3 1520
zast. pl. 114 86901
ostat.pl. dráha 7 37854
ostat.pl. jiná plocha 21 12938
ostat.pl. manipulační pl. 26 40763
ostat.pl. neplodná půda 12 4178
ostat.pl. ostat.komunikace 58 68726
ostat.pl. silnice 3 35577
ostat.pl. zeleň 1 123
Celkem KN 863 4173733
Par. KMD 863 4173733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 13
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 92
LV 158
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.07.2013
S-SK GS 1:2880 1842 01.07.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 19.05.2019 16:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.