k.ú.: 676292 - Křinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537411 - Křinec NUTS5 CZ0208537411
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1084 4920528
zahrada 331 186204
ovoc. sad 5 104318
travní p. 85 161524
lesní poz 22 295301
vodní pl. nádrž umělá 1 261
vodní pl. tok přirozený 39 91592
vodní pl. tok umělý 64 29023
vodní pl. zamokřená pl. 1 568
zast. pl. zbořeniště 9 3064
zast. pl. 611 262949
ostat.pl. dráha 4 26443
ostat.pl. jiná plocha 102 112093
ostat.pl. manipulační pl. 29 66661
ostat.pl. neplodná půda 35 9244
ostat.pl. ostat.komunikace 168 192298
ostat.pl. pohřeb. 3 14153
ostat.pl. silnice 13 84531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18746
ostat.pl. zeleň 5 32140
Celkem KN 2614 6611641
Par. KMD 2614 6611641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 148
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 229
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 21
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 570
byt.z. byt 46
Celkem JED 46
LV 673
spoluvlastník 1090

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 08.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 03:51

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.