k.ú.: 676292 - Křinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537411 - Křinec NUTS5 CZ0208537411
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1090 4929277
zahrada 327 183992
ovoc. sad 5 104318
travní p. 85 161524
lesní poz 22 295301
vodní pl. nádrž umělá 1 261
vodní pl. tok přirozený 38 91903
vodní pl. tok umělý 64 29023
vodní pl. zamokřená pl. 1 568
zast. pl. zbořeniště 9 3064
zast. pl. 599 262606
ostat.pl. dráha 4 26443
ostat.pl. jiná plocha 102 112085
ostat.pl. manipulační pl. 26 60164
ostat.pl. neplodná půda 35 9244
ostat.pl. ostat.komunikace 166 192298
ostat.pl. pohřeb. 3 14153
ostat.pl. silnice 13 84531
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 18746
ostat.pl. zeleň 5 32140
Celkem KN 2598 6611641
Par. KMD 2598 6611641
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 225
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 18
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 21
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 558
byt.z. byt 46
Celkem JED 46
LV 662
spoluvlastník 1076

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 08.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.07.2019 16:01

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.