k.ú.: 676284 - Bošín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537411 - Křinec NUTS5 CZ0208537411
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 2440534
zahrada 55 43466
ovoc. sad 2 5487
vodní pl. nádrž umělá 2 1198
vodní pl. tok přirozený 2 16221
vodní pl. tok umělý 31 13900
vodní pl. zamokřená pl. 1 730
zast. pl. společný dvůr 2 756
zast. pl. zbořeniště 5 2472
zast. pl. 83 51107
ostat.pl. jiná plocha 4 2677
ostat.pl. manipulační pl. 6 5538
ostat.pl. neplodná půda 1 1071
ostat.pl. ostat.komunikace 25 44076
ostat.pl. pohřeb. 2 4428
ostat.pl. silnice 6 16732
ostat.pl. skládka 1 8556
Celkem KN 521 2658949
Par. KMD 521 2658949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 82
LV 123
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.10.2013
S-SK GS 1:2880 1842 22.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 03:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.