k.ú.: 676276 - Stráž u Křimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563161 - Křimov NUTS5 CZ0422563161
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 77 2075697
lesní poz ostat.komunikace 4 2637
lesní poz 76 1555885
vodní pl. nádrž přírodní 2 70
vodní pl. nádrž umělá 3 44100
vodní pl. tok přirozený 3 5623
vodní pl. tok umělý 3 1423
zast. pl. zbořeniště 2 100
zast. pl. 3 1102
ostat.pl. dráha 1 36246
ostat.pl. jiná plocha 3 2151
ostat.pl. neplodná půda 35 77895
ostat.pl. ostat.komunikace 19 46237
ostat.pl. silnice 2 13368
Celkem KN 233 3862534
Par. DKM 233 3862534
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 3
LV 17
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2011
FÚO 1:5000 27.06.1979 23.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 26.09.2020 02:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička