k.ú.: 676225 - Křimov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563161 - Křimov NUTS5 CZ0422563161
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 106 1305592
zahrada 19 4762
travní p. 189 1461149
lesní poz 145 2503341
vodní pl. nádrž umělá 4 4922
vodní pl. tok přirozený 8 15371
vodní pl. zamokřená pl. 1 2761
zast. pl. společný dvůr 1 1
zast. pl. zbořeniště 8 2611
zast. pl. 136 50620
ostat.pl. dráha 4 135093
ostat.pl. jiná plocha 76 44549
ostat.pl. manipulační pl. 29 48617
ostat.pl. neplodná půda 28 27071
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 124
ostat.pl. ostat.komunikace 115 89434
ostat.pl. pohřeb. 1 3102
ostat.pl. silnice 25 177523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 31 19458
ostat.pl. zeleň 22 8621
Celkem KN 949 5904722
Par. DKM 712 5815814
Par. KMD 237 88908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 4
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 130
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2
LV 150
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.06.2012
KMD 1:1000 18.06.2012
FÚO 1:5000 27.06.1979 18.06.2012 měřítko pro intravilán 1:2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 26.09.2020 18:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička