k.ú.: 676101 - Křešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540587 - Křešín NUTS5 CZ020B540587
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 1141185
zahrada 157 106504
ovoc. sad 16 59754
travní p. 239 356208
lesní poz les(ne hospodář) 2 388384
lesní poz 26 63515
vodní pl. nádrž umělá 2 1046
vodní pl. tok přirozený 43 7324
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 1 165
zast. pl. 109 32225
ostat.pl. jiná plocha 66 39802
ostat.pl. neplodná půda 70 42508
ostat.pl. ostat.komunikace 70 56760
ostat.pl. silnice 15 9664
ostat.pl. zeleň 3 6510
Celkem KN 1130 2311582
Par. KMD 1130 2311582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 103
LV 193
spoluvlastník 334

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 03:01

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.