k.ú.: 676101 - Křešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540587 - Křešín NUTS5 CZ020B540587
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 1141185
zahrada 157 106573
ovoc. sad 14 59754
travní p. 239 356208
lesní poz les(ne hospodář) 2 388384
lesní poz 26 63515
vodní pl. nádrž umělá 2 1046
vodní pl. tok přirozený 43 7324
zast. pl. společný dvůr 1 28
zast. pl. zbořeniště 1 165
zast. pl. 108 32194
ostat.pl. jiná plocha 64 39764
ostat.pl. neplodná půda 70 42508
ostat.pl. ostat.komunikace 70 56760
ostat.pl. silnice 15 9664
ostat.pl. zeleň 3 6510
Celkem KN 1125 2311582
Par. KMD 1125 2311582
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 21
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 102
LV 192
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 16.07.2019 12:54

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.