k.ú.: 676047 - Křesetice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534161 - Křesetice NUTS5 CZ0205534161
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 692 4657933
zahrada 216 136561
ovoc. sad 50 126756
travní p. 47 82293
lesní poz 81 222267
vodní pl. nádrž přírodní 1 768
vodní pl. nádrž umělá 19 25622
vodní pl. tok přirozený 32 13542
vodní pl. tok umělý 6 3108
zast. pl. společný dvůr 12 4915
zast. pl. zbořeniště 5 1377
zast. pl. 301 119815
ostat.pl. jiná plocha 75 37499
ostat.pl. manipulační pl. 31 59440
ostat.pl. neplodná půda 127 103360
ostat.pl. ostat.komunikace 72 47115
ostat.pl. pohřeb. 2 3442
ostat.pl. silnice 93 150260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10011
ostat.pl. zeleň 2 1013
Celkem KN 1869 5807097
Par. DKM 1869 5807097
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 149
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 33
č.p. rod.rekr 19
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 37
rozestav. 3
Celkem BUD 296
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 408
spoluvlastník 593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2014
THM-V 1:2000 31.12.1974 31.03.2014 část
S-SK GS 1:2880 1838 31.03.2014 část


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 25.05.2019 21:43

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.