k.ú.: 676039 - Krupá u Křesetic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534161 - Křesetice NUTS5 CZ0205534161
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 357695
zahrada 27 22547
ovoc. sad 4 11980
travní p. 8 38108
lesní poz 10 16081
vodní pl. nádrž umělá 3 3767
zast. pl. společný dvůr 2 225
zast. pl. zbořeniště 1 153
zast. pl. 41 30992
ostat.pl. jiná plocha 5 3536
ostat.pl. manipulační pl. 22 18472
ostat.pl. neplodná půda 1 498
ostat.pl. ostat.komunikace 30 39559
ostat.pl. silnice 2 10242
Celkem KN 199 553855
Par. DKM 199 553855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 41
LV 44
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.03.2013
THM-V 1:2000 31.12.1974 18.03.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 08:14

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.