k.ú.: 676004 - Bykáň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534161 - Křesetice NUTS5 CZ0205534161
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 1831695
zahrada 17 14536
ovoc. sad 5 28117
travní p. 26 105768
lesní poz 32 98333
vodní pl. nádrž umělá 1 191
vodní pl. tok umělý 21 15851
zast. pl. společný dvůr 2 222
zast. pl. zbořeniště 1 274
zast. pl. 15 18350
ostat.pl. dráha 6 26043
ostat.pl. jiná plocha 17 8855
ostat.pl. manipulační pl. 3 1680
ostat.pl. neplodná půda 32 8340
ostat.pl. ostat.komunikace 29 8793
ostat.pl. silnice 13 39150
Celkem KN 463 2206198
Par. DKM 436 2075870
Par. KMD 27 130328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 15
LV 92
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.03.2013
KMD 1:1000 18.03.2013
THM-V 1:2000 31.12.1974 18.03.2013 část
S-SK GS 1:2880 1838 18.03.2013 část


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 04:29

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.