k.ú.: 675997 - Pěkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 559
zahrada 36 13489
travní p. 26 2302822
lesní poz 49 1080201
vodní pl. nádrž přírodní 1 1261
vodní pl. nádrž umělá 2 1392
vodní pl. rybník 2 13016
vodní pl. tok přirozený 3 5692
vodní pl. tok umělý 4 9668
vodní pl. zamokřená pl. 6 30450
zast. pl. zbořeniště 9 3182
zast. pl. 34 17268
ostat.pl. jiná plocha 18 7167
ostat.pl. manipulační pl. 13 35783
ostat.pl. neplodná půda 34 58663
ostat.pl. ostat.komunikace 35 32729
ostat.pl. silnice 5 28198
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1878
Celkem KN 279 3643418
Par. DKM 99 2700798
Par. KMD 180 942620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 32
LV 34
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 21.12.2017
KMD 1:1000 12.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 12.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 26.09.2020 01:58

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička