k.ú.: 675962 - Beranovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 23 4652
travní p. 37 2671512
lesní poz 39 870145
vodní pl. nádrž umělá 4 6276
vodní pl. tok přirozený 12 8062
vodní pl. tok umělý 3 7786
vodní pl. zamokřená pl. 2 1973
zast. pl. společný dvůr 1 430
zast. pl. zbořeniště 1 551
zast. pl. 61 17387
ostat.pl. jiná plocha 49 20903
ostat.pl. neplodná půda 68 128406
ostat.pl. ostat.komunikace 36 42988
ostat.pl. silnice 2 41084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5798
ostat.pl. zeleň 1 466
Celkem KN 342 3828419
Par. DKM 103 3413904
Par. KMD 239 414515
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 61
LV 64
spoluvlastník 70

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2017
KMD 1:1000 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1839 25.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.