k.ú.: 675938 - Křepenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540579 - Křepenice NUTS5 CZ020B540579
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 164 3231859
zahrada 160 117859
ovoc. sad 1 1808
travní p. 46 428043
lesní poz 102 2190319
vodní pl. rybník 6 80065
vodní pl. tok přirozený 5 665252
vodní pl. zamokřená pl. 6 9049
zast. pl. 188 64471
ostat.pl. jiná plocha 68 39832
ostat.pl. manipulační pl. 10 45571
ostat.pl. neplodná půda 157 120247
ostat.pl. ostat.komunikace 42 110812
ostat.pl. silnice 8 72301
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7693
ostat.pl. zeleň 40 16266
Celkem KN 1004 7201447
Par. DKM 1004 7201447
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 185
LV 236
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2015
DKM-KPÚ 1:1000 04.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 07.12.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 20.09.2020 22:20

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.