k.ú.: 675911 - Semošice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 3442761
zahrada 82 69497
travní p. 96 814463
lesní poz 287 5388675
vodní pl. nádrž umělá 3 14249
vodní pl. tok přirozený 6 83611
vodní pl. tok umělý 13 22591
vodní pl. zamokřená pl. 6 7675
zast. pl. zbořeniště 4 1698
zast. pl. 101 57625
ostat.pl. dráha 2 37931
ostat.pl. jiná plocha 58 64439
ostat.pl. manipulační pl. 21 17187
ostat.pl. neplodná půda 124 206086
ostat.pl. ostat.komunikace 130 230295
ostat.pl. silnice 9 64761
Celkem KN 1185 10523544
Par. DKM 1185 10523544
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 64
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 94
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 169
spoluvlastník 244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2017
DKM 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2014
THM-V 1:2000 01.04.1961 20.02.2017 01.04.1961 1:2000,
THM-G 1:2000 01.04.1961 20.02.2017
Ost. 1:2000 01.04.1961 20.02.2017
S-SK GS 1:2880 1838 01.04.1961 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 01.10.2020 08:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička