k.ú.: 675890 - Křenovice u Kojetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569143 - Křenovice NUTS5 CZ0714569143
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71091 - Kojetín

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 603 5062173
zahrada skleník-pařeniš. 3 485
zahrada 265 227880
ovoc. sad 2 17143
travní p. 108 392146
lesní poz 204 2123757
vodní pl. nádrž umělá 1 1711
vodní pl. tok přirozený 78 56762
zast. pl. zbořeniště 20 5963
zast. pl. 271 103496
ostat.pl. dálnice 12 172397
ostat.pl. jiná plocha 46 28402
ostat.pl. manipulační pl. 68 72541
ostat.pl. neplodná půda 8 1291
ostat.pl. ostat.komunikace 155 369110
ostat.pl. pohřeb. 2 4853
ostat.pl. silnice 27 53746
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 14169
ostat.pl. zeleň 97 337498
Celkem KN 1978 9045523
Par. DKM 1978 9045523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 173
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
Celkem BUD 265
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 401
spoluvlastník 1032

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.01.2016
DKM 1:1000 18.10.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1990 15.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 20.08.2019 09:50

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.