k.ú.: 675857 - Přetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556505 - Křenice NUTS5 CZ0322556505
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 510 1642428
zahrada 65 41922
ovoc. sad 3 6691
travní p. 288 503862
lesní poz 128 1626231
vodní pl. nádrž přírodní 1 1589
vodní pl. tok přirozený 3 1641
vodní pl. tok umělý 39 5983
zast. pl. společný dvůr 1 284
zast. pl. zbořeniště 2 575
zast. pl. 57 32736
ostat.pl. jiná plocha 12 12003
ostat.pl. manipulační pl. 23 23450
ostat.pl. neplodná půda 34 28874
ostat.pl. ostat.komunikace 77 68692
ostat.pl. silnice 32 31211
Celkem KN 1275 4028172
Par. DKM 1275 4028172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 57
LV 125
spoluvlastník 215

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.1995
S-SK GS 1:2880 1837 04.08.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.08.2019 04:52

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.