k.ú.: 675857 - Přetín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556505 - Křenice NUTS5 CZ0322556505
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 11 7639
orná půda 414 1624904
zahrada 65 41753
ovoc. sad 3 6691
travní p. 266 514735
lesní poz 128 1626231
vodní pl. nádrž přírodní 1 1589
vodní pl. tok přirozený 3 1641
vodní pl. tok umělý 37 5613
zast. pl. zbořeniště 2 575
zast. pl. 61 33013
ostat.pl. jiná plocha 13 12599
ostat.pl. manipulační pl. 19 22658
ostat.pl. neplodná půda 33 28874
ostat.pl. ostat.komunikace 75 68445
ostat.pl. silnice 27 31211
Celkem KN 1158 4028171
Par. DKM 1158 4028171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 59
LV 126
spoluvlastník 217

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.1995
S-SK GS 1:2880 1837 04.08.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.10.2020 07:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička