k.ú.: 675831 - Kámen u Křenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556505 - Křenice NUTS5 CZ0322556505
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 909213
zahrada 31 15195
ovoc. sad 1 2906
travní p. 37 222870
lesní poz 20 118464
vodní pl. nádrž přírodní 1 930
vodní pl. tok přirozený 1 2256
vodní pl. tok umělý 3 4475
zast. pl. zbořeniště 4 1885
zast. pl. 25 16045
ostat.pl. jiná plocha 2 205
ostat.pl. manipulační pl. 1 1495
ostat.pl. neplodná půda 12 33633
ostat.pl. ostat.komunikace 17 30521
ostat.pl. silnice 3 10781
Celkem KN 218 1370874
Par. DKM 218 1370874
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 25
LV 48
spoluvlastník 59

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 13.06.2003 1:1000 28.07.2003 *) celé k.ú.
DKM 1:1000 29.05.1995 28.07.2003
S-SK GS 1:2880 1837 29.05.1995


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2019 06:05

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.