k.ú.: 675822 - Biřkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578088 - Biřkov NUTS5 CZ0322578088
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 175 3131859
zahrada 80 62492
travní p. 129 589444
lesní poz les s budovou 1 69
lesní poz 143 1250706
vodní pl. nádrž přírodní 1 3008
vodní pl. nádrž umělá 3 33031
vodní pl. tok přirozený 11 11867
vodní pl. tok umělý 16 12281
zast. pl. společný dvůr 2 161
zast. pl. zbořeniště 1 19
zast. pl. 138 66018
ostat.pl. jiná plocha 16 30971
ostat.pl. manipulační pl. 51 66837
ostat.pl. neplodná půda 33 44812
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1681
ostat.pl. ostat.komunikace 76 120940
ostat.pl. silnice 9 57947
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 26518
Celkem KN 889 5510661
Par. DKM 889 5510661
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. víceúčel 1
č.e. bydlení 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 21
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 134
byt.z. byt 2
byt.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 137
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.09.2003 1:1000 23.10.2003 *) extravilán
DKM 1:1000 10.01.1996 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837 10.01.1996


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.08.2019 22:53

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.