k.ú.: 675661 - Křelovice u Pernarce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559105 - Křelovice NUTS5 CZ0325559105
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 3933711
zahrada 90 50041
travní p. 85 1550416
lesní poz 95 3169646
vodní pl. nádrž přírodní 2 1122
vodní pl. nádrž umělá 5 7687
vodní pl. tok přirozený 1 1545
vodní pl. tok umělý 1 2237
zast. pl. zbořeniště 5 1204
zast. pl. 94 43651
ostat.pl. jiná plocha 52 106151
ostat.pl. manipulační pl. 9 26202
ostat.pl. neplodná půda 39 18191
ostat.pl. ostat.komunikace 85 153207
ostat.pl. silnice 10 83429
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 11472
ostat.pl. zeleň 2 5532
Celkem KN 718 9165444
EN 1 50036
PK 79 173552
GP 1 2499
Celkem ZE 81 226087
Par. DKM 633 6273034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 49
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 86
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 120
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.06.2015
DKM-KPÚ 1:1000 03.07.2014
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 08/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 20.09.2020 22:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.