k.ú.: 675652 - Křelovice u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548219 - Křelovice NUTS5 CZ0633548219
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 823 4282117
zahrada 197 107978
travní p. 331 954118
lesní poz les s budovou 8 339
lesní poz 394 2960574
vodní pl. rybník 8 10014
vodní pl. tok přirozený 7 45001
vodní pl. tok umělý 1 34184
vodní pl. zamokřená pl. 21 36252
zast. pl. společný dvůr 13 8892
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 204 77410
ostat.pl. jiná plocha 131 98842
ostat.pl. manipulační pl. 16 17266
ostat.pl. neplodná půda 70 39077
ostat.pl. ostat.komunikace 93 84195
ostat.pl. silnice 20 101368
ostat.pl. zeleň 1 647
Celkem KN 2339 8858299
PK 3 43120
GP 3 5428
Celkem ZE 6 48548
Par. DKM 466 236968
Par. KMD 1872 8583150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 118
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 204
LV 326
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2019
KMD 1:1000 15.08.2017
S-SK GS 1:2880 1829 15.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 30.09.2020 16:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička