k.ú.: 675652 - Křelovice u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39301 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548219 - Křelovice NUTS5 CZ0633548219
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 823 4282117
zahrada 198 107646
travní p. 332 954042
lesní poz les s budovou 7 267
lesní poz 395 2960540
vodní pl. rybník 8 10014
vodní pl. tok přirozený 7 45001
vodní pl. tok umělý 1 34184
vodní pl. zamokřená pl. 21 36252
zast. pl. společný dvůr 13 8892
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 209 77958
ostat.pl. jiná plocha 130 98807
ostat.pl. manipulační pl. 16 17266
ostat.pl. neplodná půda 70 39077
ostat.pl. ostat.komunikace 93 84195
ostat.pl. silnice 20 101368
ostat.pl. zeleň 1 647
Celkem KN 2345 8858298
PK 1 38181
GP 5 10367
Celkem ZE 6 48548
Par. DKM 469 236967
Par. KMD 1875 8583150
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 121
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 11
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 208
LV 331
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.10.2019
KMD 1:1000 15.08.2017
S-SK GS 1:2880 1829 15.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.08.2022 05:14

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.