k.ú.: 675512 - Křečhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533467 - Křečhoř NUTS5 CZ0204533467
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 777 6655999
zahrada 140 89990
ovoc. sad 60 115900
travní p. 84 96287
vodní pl. nádrž umělá 16 9464
vodní pl. tok přirozený 19 4251
zast. pl. společný dvůr 4 2335
zast. pl. zbořeniště 3 3921
zast. pl. 250 114465
ostat.pl. jiná plocha 34 18513
ostat.pl. manipulační pl. 106 112938
ostat.pl. neplodná půda 99 42843
ostat.pl. ostat.komunikace 223 108506
ostat.pl. pohřeb. 6 3285
ostat.pl. silnice 145 99637
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12119
ostat.pl. zeleň 10 7262
Celkem KN 1978 7497715
Par. DKM 1978 7497715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 117
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 246
byt.z. byt 38
Celkem JED 38
LV 401
spoluvlastník 654

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.03.2009
THM-V 1:2000 01.01.1961 19.03.2009 01.04.1961 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1900 01.01.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.