k.ú.: 675431 - Kružberk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568180 - Kružberk NUTS5 CZ0805568180
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 385247
zahrada 67 34368
ovoc. sad 3 17151
travní p. 317 1046897
lesní poz 173 711491
vodní pl. nádrž umělá 1 115768
vodní pl. tok přirozený 5 57944
vodní pl. tok umělý 10 3202
zast. pl. zbořeniště 3 368
zast. pl. 154 27913
ostat.pl. jiná plocha 89 52032
ostat.pl. manipulační pl. 1 240
ostat.pl. neplodná půda 69 74159
ostat.pl. ostat.komunikace 80 59172
ostat.pl. pohřeb. 1 935
ostat.pl. silnice 5 42346
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 18716
Celkem KN 1069 2647949
Par. KMD 1069 2647949
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.e. rod.rekr 72
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 153
LV 165
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1836 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 23.09.2020 14:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička