k.ú.: 675407 - Krusičany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530841 - Týnec nad Sázavou NUTS5 CZ0201530841
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21013 - Týnec nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 841 3808572
zahrada 71 50098
travní p. 286 657107
lesní poz 308 1024690
vodní pl. nádrž přírodní 1 1169
vodní pl. nádrž umělá 20 183723
vodní pl. rybník 10 127656
vodní pl. tok přirozený 9 50952
vodní pl. tok umělý 9 2309
vodní pl. zamokřená pl. 2 504
zast. pl. zbořeniště 2 360
zast. pl. 153 63003
ostat.pl. jiná plocha 121 101555
ostat.pl. manipulační pl. 19 39203
ostat.pl. neplodná půda 335 240436
ostat.pl. ostat.komunikace 113 98630
ostat.pl. silnice 14 64766
Celkem KN 2314 6514733
Par. KMD 2314 6514733
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 15
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 144
LV 207
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.05.2012
S-SK GS 1840 17.05.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 26.09.2020 17:53

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička