k.ú.: 675385 - Fojtovice u Krupky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567639 - Krupka NUTS5 CZ0426567639
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42132 - Krupka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 3 794
travní p. mez, stráň 1 447
travní p. 190 2911668
lesní poz 48 1624446
vodní pl. nádrž umělá 3 2028
vodní pl. tok přirozený 1 6029
vodní pl. tok umělý 3 4452
vodní pl. zamokřená pl. 2 3506
zast. pl. zbořeniště 11 2008
zast. pl. 33 12130
ostat.pl. jiná plocha 96 71124
ostat.pl. manipulační pl. 2 21662
ostat.pl. neplodná půda 48 54712
ostat.pl. ostat.komunikace 32 54649
ostat.pl. pohřeb. 1 1291
ostat.pl. silnice 7 38183
Celkem KN 481 4809129
Par. KMD 481 4809129
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 32
LV 33
spoluvlastník 43

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 26.09.2020 00:50

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička