k.ú.: 675377 - Habartice u Krupky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567639 - Krupka NUTS5 CZ0426567639
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42132 - Krupka

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 221774
travní p. 308 7989005
lesní poz 44 3518443
vodní pl. tok přirozený 8 9233
vodní pl. zamokřená pl. 1 847
zast. pl. zbořeniště 37 12714
zast. pl. 10 738
ostat.pl. jiná plocha 17 56422
ostat.pl. neplodná půda 215 554921
ostat.pl. ostat.komunikace 67 104177
ostat.pl. silnice 1 29218
Celkem KN 711 12497492
Par. KMD 711 12497492
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 10
LV 29
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.05.2012
S-SK GS 1:2880 1843 15.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 23.09.2020 15:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička