k.ú.: 675164 - Krty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 598500 - Krty NUTS5 CZ020C598500
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21211 - Jesenice (okres Rakovník)

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 4281211
chmelnice 20 171903
zahrada 105 61247
ovoc. sad 7 16744
travní p. mez, stráň 1 1459
travní p. 89 342308
lesní poz les s budovou 1 67
lesní poz les(ne hospodář) 1 94
lesní poz 161 3200535
vodní pl. nádrž umělá 11 5158
vodní pl. rybník 4 107912
vodní pl. tok přirozený 36 13886
vodní pl. tok umělý 40 24574
vodní pl. zamokřená pl. 1 323
zast. pl. společný dvůr 8 3767
zast. pl. zbořeniště 6 1461
zast. pl. 133 60000
ostat.pl. dráha 22 42073
ostat.pl. jiná plocha 96 90179
ostat.pl. manipulační pl. 25 30279
ostat.pl. neplodná půda 33 29180
ostat.pl. ostat.komunikace 110 175885
ostat.pl. pohřeb. 1 1116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 975
Celkem KN 1441 8662336
PK 14 3371
GP 6 3119
Celkem ZE 20 6490
Par. KMD 1438 8660981
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 58
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 132
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 172
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 28.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 16.08.2022 05:45

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.