k.ú.: 675091 - Krpy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536181 - Kropáčova Vrutice NUTS5 CZ0207536181
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 816 6028901
zahrada 113 64933
ovoc. sad 21 53341
travní p. 96 166332
lesní poz 124 476808
vodní pl. tok přirozený 17 19269
vodní pl. zamokřená pl. 7 6172
zast. pl. zbořeniště 1 266
zast. pl. 174 97132
ostat.pl. dráha 2 3424
ostat.pl. jiná plocha 29 29472
ostat.pl. manipulační pl. 26 32160
ostat.pl. neplodná půda 130 89912
ostat.pl. ostat.komunikace 88 134731
ostat.pl. pohřeb. 2 3012
ostat.pl. silnice 2 24635
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15135
ostat.pl. zeleň 1 423
Celkem KN 1652 7246058
Par. DKM 26 303962
Par. KMD 1626 6942096
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 112
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 171
LV 277
spoluvlastník 447

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2014
S-SK GS 1:2880 1842 26.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 30.09.2020 06:08

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička