k.ú.: 674834 - Kroměříž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 253
orná půda 2278 7601424
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 3603 1311252
ovoc. sad 30 153185
travní p. 141 230081
lesní poz les(ne hospodář) 13 12355
lesní poz 51 196592
vodní pl. nádrž umělá 5 4378
vodní pl. rybník 16 152720
vodní pl. tok přirozený 117 358332
vodní pl. tok umělý 12 19720
zast. pl. společný dvůr 2 1908
zast. pl. zbořeniště 3 216
zast. pl. 7518 1815584
ostat.pl. dráha 23 176665
ostat.pl. dálnice 22 157027
ostat.pl. jiná plocha 1792 795987
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 135
ostat.pl. manipulační pl. 913 821530
ostat.pl. neplodná půda 92 149346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 64 38880
ostat.pl. ostat.komunikace 2144 1404834
ostat.pl. pohřeb. 5 72329
ostat.pl. silnice 205 233604
ostat.pl. skládka 2 22098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 233 443916
ostat.pl. zeleň 1295 1574217
Celkem KN 20582 17748603
Par. DKM 20582 17748603
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 20
č.p. bydlení 2810
č.p. byt.dům 160
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 94
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 13
č.p. obč.vyb 171
č.p. obč.vyb. 59
č.p. prům.obj 24
č.p. rod.dům 559
č.p. tech.vyb 30
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 35
č.p. výroba 22
č.p. zem.stav 10
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 123
č.e. rod.rekr 135
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 67
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 1957
bez čp/če jiná st. 413
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 125
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 129
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 14
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 124
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 53
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 23
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 7323
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 7299
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 262
byt.z. j.nebyt 289
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 147
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 39
obč.z. j.nebyt 34
Celkem JED 8094
LV 13009
spoluvlastník 24370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.05.2004 1:1000 20.05.2004 *) KPÚ část k.ú.
DKM 1:1000 11.08.2000 část. k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1944 17.05.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1944


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.07.2020 20:33

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.