k.ú.: 674834 - Kroměříž - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 253
orná půda 2282 7603930
zahrada skleník-pařeniš. 1 35
zahrada 3605 1312886
ovoc. sad 30 153185
travní p. 139 229997
lesní poz les(ne hospodář) 13 12355
lesní poz 50 196239
vodní pl. nádrž umělá 5 4378
vodní pl. rybník 16 152720
vodní pl. tok přirozený 117 358332
vodní pl. tok umělý 12 19720
zast. pl. společný dvůr 2 1908
zast. pl. zbořeniště 4 327
zast. pl. 7516 1813420
ostat.pl. dráha 23 176665
ostat.pl. dálnice 22 157027
ostat.pl. jiná plocha 1771 790847
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 135
ostat.pl. manipulační pl. 911 827587
ostat.pl. neplodná půda 92 149346
ostat.pl. ost.dopravní pl. 64 38880
ostat.pl. ostat.komunikace 2139 1399664
ostat.pl. pohřeb. 5 72329
ostat.pl. silnice 205 233604
ostat.pl. skládka 2 22098
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 237 444514
ostat.pl. zeleň 1296 1576219
Celkem KN 20561 17748600
Par. DKM 20561 17748600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 19
č.p. bydlení 2817
č.p. byt.dům 157
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 94
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 12
č.p. obč.vyb 173
č.p. obč.vyb. 57
č.p. prům.obj 25
č.p. rod.dům 551
č.p. tech.vyb 33
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 35
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 10
č.e. garáž 22
č.e. jiná st. 123
č.e. rod.rekr 132
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 6
bez čp/če bydlení 67
bez čp/če doprava 10
bez čp/če garáž 1957
bez čp/če jiná st. 415
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 127
bez čp/če obč.vyb. 31
bez čp/če prům.obj 130
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 123
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 60
bez čp/če zem.stav 55
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 24
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 7321
byt.z. ateliér 4
byt.z. byt 7299
byt.z. dílna 13
byt.z. garáž 262
byt.z. j.nebyt 289
byt.z. rozest. 5
obč.z. byt 122
obč.z. garáž 25
obč.z. j.nebyt 31
obč.z. rozest. 34
Celkem JED 8084
LV 12912
spoluvlastník 24000

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.05.2004 1:1000 20.05.2004 *) KPÚ část k.ú.
DKM 1:1000 11.08.2000 část. k.ú.
Ins. A 1:1000 01.01.1944 17.05.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1944


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.12.2019 02:00

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.