k.ú.: 674818 - Řehnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 536172 - Krnsko NUTS5 CZ0207536172
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 1380313
zahrada 54 40924
ovoc. sad 1 4086
travní p. 22 71509
lesní poz 52 609384
vodní pl. nádrž umělá 2 1389
vodní pl. tok přirozený 7 19462
zast. pl. zbořeniště 1 1057
zast. pl. 56 21009
ostat.pl. dráha 1 29846
ostat.pl. jiná plocha 44 22713
ostat.pl. manipulační pl. 4 7334
ostat.pl. neplodná půda 22 17743
ostat.pl. ostat.komunikace 40 69280
ostat.pl. pohřeb. 1 456
ostat.pl. silnice 2 8615
Celkem KN 419 2305120
Par. DKM 419 2305120
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 55
LV 137
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2017
DKM-KPÚ 10.09.2014 1:1000 17.09.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1899 04.12.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 29.09.2020 07:03

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička