k.ú.: 674524 - Teletín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529974 - Krňany NUTS5 CZ0201529974
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21013 - Týnec nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 587532
zahrada 41 44663
ovoc. sad 2 6643
travní p. mez, stráň 6 13515
travní p. 214 1511420
lesní poz les s budovou 3 113
lesní poz les(ne hospodář) 2 4174
lesní poz 187 2454207
vodní pl. rybník 9 36934
vodní pl. tok přirozený 4 217693
zast. pl. společný dvůr 1 233
zast. pl. 169 28293
ostat.pl. dobývací prost. 9 25807
ostat.pl. jiná plocha 100 191342
ostat.pl. manipulační pl. 17 11731
ostat.pl. neplodná půda 96 242316
ostat.pl. ostat.komunikace 39 49512
ostat.pl. silnice 19 33227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5446
Celkem KN 991 5464801
PK 16 1436301
Celkem ZE 16 1436301
Par. KMD 991 5464801
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 108
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 171
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 269
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.07.2010
S-SK GS 1840 16.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 30.09.2020 06:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička