k.ú.: 674494 - Krchleby na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 569372 - Krchleby NUTS5 CZ0715569372
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 939503
zahrada 121 80574
ovoc. sad 1 3895
travní p. 178 1391472
lesní poz 155 4054717
vodní pl. nádrž umělá 10 13242
vodní pl. tok umělý 8 4448
vodní pl. zamokřená pl. 1 322
zast. pl. společný dvůr 1 70
zast. pl. zbořeniště 3 835
zast. pl. 92 33403
ostat.pl. jiná plocha 50 17854
ostat.pl. manipulační pl. 30 54133
ostat.pl. neplodná půda 151 194411
ostat.pl. ostat.komunikace 97 68893
ostat.pl. pohřeb. 1 57
ostat.pl. silnice 5 45098
Celkem KN 984 6902927
Par. KMD 984 6902927
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 7
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 91
byt.z. byt 32
Celkem JED 32
LV 154
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2016
KM-D 1:2000 29.12.2000 25.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1885 29.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 20.08.2019 03:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.