k.ú.: 674486 - Dolní Bušínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 140392
zahrada 3 797
travní p. 202 212522
lesní poz 153 1251511
vodní pl. nádrž umělá 1 30875
vodní pl. rybník 1 4551
vodní pl. tok přirozený 3 2058
vodní pl. tok umělý 8 1081
vodní pl. zamokřená pl. 3 10519
zast. pl. 213 11846
ostat.pl. jiná plocha 160 72483
ostat.pl. manipulační pl. 3 5819
ostat.pl. neplodná půda 90 41851
ostat.pl. ostat.komunikace 90 70131
ostat.pl. silnice 1 497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 35015
ostat.pl. zeleň 38 16987
Celkem KN 1008 1908935
Par. KMD 1008 1908935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 213
LV 226
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.09.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 23.07.2019 05:26

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.