k.ú.: 674486 - Dolní Bušínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541354 - Zábřeh NUTS5 CZ0715541354
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 19 140392
zahrada 3 775
travní p. 202 212522
lesní poz 151 1246768
vodní pl. nádrž umělá 1 30875
vodní pl. rybník 1 4551
vodní pl. tok přirozený 3 2058
vodní pl. tok umělý 8 1081
vodní pl. zamokřená pl. 3 10519
zast. pl. 215 11981
ostat.pl. jiná plocha 178 81859
ostat.pl. manipulační pl. 3 5819
ostat.pl. neplodná půda 91 41851
ostat.pl. ostat.komunikace 90 69630
ostat.pl. silnice 1 497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 27633
ostat.pl. zeleň 39 20123
Celkem KN 1027 1908934
Par. KMD 1027 1908934
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 162
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
Celkem BUD 215
LV 228
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 30.09.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 04.06.2020 00:22

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.