k.ú.: 674478 - Krchleby u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537390 - Krchleby NUTS5 CZ0208537390
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1465 7260167
zahrada 312 173790
ovoc. sad 6 8778
travní p. 59 53530
lesní poz 3 16386
vodní pl. nádrž umělá 2 1014
vodní pl. tok přirozený 86 21087
vodní pl. tok umělý 60 32597
vodní pl. zamokřená pl. 1 6629
zast. pl. společný dvůr 2 1322
zast. pl. zbořeniště 10 2964
zast. pl. 427 180124
ostat.pl. dráha 1 18891
ostat.pl. jiná plocha 113 47626
ostat.pl. manipulační pl. 114 71037
ostat.pl. ostat.komunikace 500 140557
ostat.pl. pohřeb. 6 3026
ostat.pl. silnice 26 82114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10936
ostat.pl. zeleň 1 137
Celkem KN 3200 8132712
PK 1 4781
Celkem ZE 1 4781
Par. KMD 3200 8132712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 178
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 393
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 20
LV 503
spoluvlastník 976

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1842 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 12:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.