k.ú.: 674478 - Krchleby u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537390 - Krchleby NUTS5 CZ0208537390
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1465 7260167
zahrada 315 176143
ovoc. sad 6 8778
travní p. 59 53530
lesní poz 3 16386
vodní pl. nádrž umělá 2 1014
vodní pl. tok přirozený 86 21087
vodní pl. tok umělý 60 32597
vodní pl. zamokřená pl. 1 6629
zast. pl. společný dvůr 2 1322
zast. pl. zbořeniště 10 2964
zast. pl. 431 177771
ostat.pl. dráha 1 18891
ostat.pl. jiná plocha 113 47626
ostat.pl. manipulační pl. 114 71037
ostat.pl. ostat.komunikace 500 140557
ostat.pl. pohřeb. 6 3026
ostat.pl. silnice 26 82114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10936
ostat.pl. zeleň 1 137
Celkem KN 3207 8132712
PK 1 4781
Celkem ZE 1 4781
Par. KMD 3207 8132712
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 104
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 180
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 397
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 20
LV 502
spoluvlastník 978

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1842 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 06.06.2020 06:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.