k.ú.: 674478 - Krchleby u Nymburka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537390 - Krchleby NUTS5 CZ0208537390
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 8 5793
orná půda 1145 7266735
zahrada 320 198751
ovoc. sad 2 6680
travní p. mez, stráň 10 11582
travní p. 31 37476
lesní poz 1 16386
vodní pl. nádrž umělá 3 4484
vodní pl. tok přirozený 79 21718
vodní pl. tok umělý 42 27312
vodní pl. zamokřená pl. 1 6629
zast. pl. společný dvůr 2 1322
zast. pl. zbořeniště 1 200
zast. pl. 441 177912
ostat.pl. dráha 1 18891
ostat.pl. jiná plocha 118 50469
ostat.pl. manipulační pl. 64 66265
ostat.pl. ostat.komunikace 347 120985
ostat.pl. pohřeb. 2 2832
ostat.pl. silnice 6 76804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 10820
ostat.pl. zeleň 3 1792
Celkem KN 2628 8131838
PK 1 4781
Celkem ZE 1 4781
Par. KMD 2628 8131838
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 288
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 2
Celkem BUD 412
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 8
Celkem JED 26
LV 505
spoluvlastník 958

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.06.2010
S-SK GS 1842 03.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.08.2022 05:21

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.