k.ú.: 674460 - Vodranty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 531014 - Vodranty NUTS5 CZ0205531014
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1332165
zahrada 60 50758
ovoc. sad 4 13819
travní p. 8 7469
lesní poz 9 78298
vodní pl. nádrž umělá 1 234
vodní pl. tok přirozený 2 8736
vodní pl. tok umělý 1 22
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 2 205
zast. pl. 64 33773
ostat.pl. jiná plocha 1 423
ostat.pl. manipulační pl. 14 25088
ostat.pl. neplodná půda 4 2113
ostat.pl. ostat.komunikace 24 39609
ostat.pl. silnice 1 7276
ostat.pl. zeleň 1 124
Celkem KN 387 1600235
Par. DKM 5 33801
Par. KMD 382 1566434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 9
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 64
LV 92
spoluvlastník 137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.05.2010
S-SK GS 1:2880 1838 07.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 23:05

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.