k.ú.: 674451 - Močovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530999 - Močovice NUTS5 CZ0205530999
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 197 3726527
zahrada 176 113316
ovoc. sad 16 72492
travní p. 76 303003
lesní poz 39 153650
vodní pl. nádrž umělá 4 2889
vodní pl. rybník 1 6470
vodní pl. tok přirozený 11 72425
vodní pl. tok umělý 1 2228
zast. pl. společný dvůr 17 10098
zast. pl. zbořeniště 5 1512
zast. pl. 242 95972
ostat.pl. jiná plocha 49 45131
ostat.pl. manipulační pl. 21 19664
ostat.pl. neplodná půda 14 35606
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 730
ostat.pl. ostat.komunikace 60 127586
ostat.pl. pohřeb. 1 1655
ostat.pl. silnice 13 74779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12126
ostat.pl. zeleň 20 25441
Celkem KN 966 4903300
Par. DKM 402 4531693
Par. KMD 564 371607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 123
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 15
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 237
LV 280
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.01.2018
KMD 1:1000 15.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 15.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.