k.ú.: 674451 - Močovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 530999 - Močovice NUTS5 CZ0205530999
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 198 3726895
zahrada 176 113214
ovoc. sad 16 72492
travní p. 75 302635
lesní poz 39 153650
vodní pl. nádrž umělá 4 2889
vodní pl. rybník 1 6470
vodní pl. tok přirozený 11 72425
vodní pl. tok umělý 1 2228
zast. pl. společný dvůr 18 10443
zast. pl. zbořeniště 5 1512
zast. pl. 247 97198
ostat.pl. jiná plocha 50 45041
ostat.pl. manipulační pl. 21 18286
ostat.pl. neplodná půda 14 35606
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 730
ostat.pl. ostat.komunikace 60 127586
ostat.pl. pohřeb. 1 1655
ostat.pl. silnice 13 74779
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12126
ostat.pl. zeleň 20 25441
Celkem KN 973 4903301
Par. DKM 406 4531694
Par. KMD 567 371607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 13
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 240
LV 281
spoluvlastník 376

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 18.01.2018
KMD 1:1000 15.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 15.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 27.09.2020 06:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička