k.ú.: 674443 - Krchleby u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534153 - Krchleby NUTS5 CZ0205534153
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 514 3405704
zahrada 164 127736
ovoc. sad 18 50376
travní p. 55 147396
lesní poz 42 825909
vodní pl. nádrž umělá 4 12724
vodní pl. tok přirozený 34 53995
vodní pl. tok umělý 1 751
zast. pl. společný dvůr 9 11601
zast. pl. zbořeniště 3 1289
zast. pl. 233 98905
ostat.pl. jiná plocha 41 50486
ostat.pl. manipulační pl. 31 44138
ostat.pl. neplodná půda 39 75142
ostat.pl. ostat.komunikace 91 109864
ostat.pl. pohřeb. 1 2615
ostat.pl. silnice 5 58558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 8417
ostat.pl. zeleň 4 260
Celkem KN 1302 5085866
Par. DKM 48 323622
Par. KMD 1254 4762244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 107
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 30
č.p. rod.rekr 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 230
LV 315
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 22.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 16.07.2019 16:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.