k.ú.: 674443 - Krchleby u Čáslavi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534153 - Krchleby NUTS5 CZ0205534153
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 511 3402718
zahrada 167 130749
ovoc. sad 18 50267
travní p. 55 147396
lesní poz 42 825909
vodní pl. nádrž umělá 4 12724
vodní pl. tok přirozený 34 53995
vodní pl. tok umělý 1 751
zast. pl. společný dvůr 9 11601
zast. pl. zbořeniště 4 1980
zast. pl. 233 98296
ostat.pl. jiná plocha 41 50486
ostat.pl. manipulační pl. 31 44138
ostat.pl. neplodná půda 39 75142
ostat.pl. ostat.komunikace 91 109864
ostat.pl. pohřeb. 1 2615
ostat.pl. silnice 5 58558
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 8417
ostat.pl. zeleň 4 260
Celkem KN 1303 5085866
Par. DKM 48 323622
Par. KMD 1255 4762244
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 15
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 230
LV 313
spoluvlastník 455

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.12.2010
S-SK GS 1:2880 1838 22.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 07:34

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.