k.ú.: 674419 - Krhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594270 - Krhovice NUTS5 CZ0647594270
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 942 5876592
vinice 119 427537
zahrada 207 98277
ovoc. sad 25 77439
travní p. 59 35457
lesní poz les(ne hospodář) 14 22977
lesní poz ostat.komunikace 13 11567
lesní poz 232 710036
vodní pl. nádrž umělá 1 2744
vodní pl. tok přirozený 5 102358
vodní pl. tok umělý 58 30872
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 6 1617
zast. pl. 349 106233
ostat.pl. dráha 1 34569
ostat.pl. jiná plocha 200 158572
ostat.pl. manipulační pl. 14 18835
ostat.pl. neplodná půda 42 61892
ostat.pl. ostat.komunikace 332 307916
ostat.pl. pohřeb. 1 1586
ostat.pl. silnice 8 29279
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10969
ostat.pl. zeleň 8 4262
Celkem KN 2644 8131618
Par. DKM 2644 8131618
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 141
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 52
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 341
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 418
spoluvlastník 564

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.11.2017
DKM-KPÚ 22.11.2014 1:1000 27.11.2014 *) JPÚ- upřesnění hranic přídělů
THM-V 1:2000 01.01.1965 08.11.2017 intravilán + část extravilánu (zavl. kanál)
Ins. A 1:2000 01.01.1956 27.11.2014 část extravilánu (jsou zápisníky)


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 26.09.2020 01:35

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička