k.ú.: 674389 - Krhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581798 - Krhov NUTS5 CZ0641581798
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 988497
zahrada 87 70442
ovoc. sad 1 5454
travní p. 107 154520
lesní poz 54 381499
zast. pl. zbořeniště 3 516
zast. pl. 83 24101
ostat.pl. jiná plocha 15 22736
ostat.pl. manipulační pl. 10 16505
ostat.pl. neplodná půda 95 185624
ostat.pl. ostat.komunikace 65 47521
ostat.pl. silnice 6 36469
ostat.pl. zeleň 1 1899
Celkem KN 771 1935783
Par. KMD 771 1935783
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 79
LV 139
spoluvlastník 219

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2011
S-SK ŠS 1:2880 1964 15.09.2011 část k.ú. extravilán - scelovací řízení
S-SK ŠS 1:2880 1826 15.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 23.09.2020 20:51

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička