k.ú.: 674362 - Krhanice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 529958 - Krhanice NUTS5 CZ0201529958
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2101 - Benešov
Pověřený obecní úřad 21013 - Týnec nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 447 2089384
zahrada 556 466540
ovoc. sad 15 67194
travní p. 391 632319
lesní poz les s budovou 7 286
lesní poz 207 9263104
vodní pl. nádrž přírodní 1 90
vodní pl. nádrž umělá 1 411
vodní pl. tok přirozený 12 70670
vodní pl. tok umělý 3 5415
vodní pl. zamokřená pl. 3 4300
zast. pl. společný dvůr 11 1492
zast. pl. zbořeniště 7 1540
zast. pl. 765 154937
ostat.pl. dobývací prost. 13 70282
ostat.pl. dráha 12 63442
ostat.pl. jiná plocha 103 130454
ostat.pl. manipulační pl. 28 34508
ostat.pl. neplodná půda 107 78870
ostat.pl. ostat.komunikace 235 147874
ostat.pl. pohřeb. 1 4162
ostat.pl. silnice 9 99657
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 21243
ostat.pl. zeleň 21 37505
Celkem KN 2957 13445679
Par. KMD 2957 13445679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 235
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 4
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 230
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 85
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 765
byt.z. byt 18
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 20
LV 875
spoluvlastník 1227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2011
S-SK GS 1840 16.12.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 30.09.2020 05:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička