k.ú.: 674354 - Vojnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551961 - Volenice NUTS5 CZ0316551961
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 512512
zahrada 39 27167
ovoc. sad 3 159130
travní p. 221 1364877
lesní poz 78 2070647
vodní pl. nádrž umělá 2 2453
vodní pl. rybník 2 8075
vodní pl. tok umělý 13 6096
zast. pl. zbořeniště 4 757
zast. pl. 43 26048
ostat.pl. jiná plocha 16 30121
ostat.pl. manipulační pl. 3 2842
ostat.pl. neplodná půda 92 41427
ostat.pl. ostat.komunikace 43 53722
ostat.pl. silnice 4 19153
ostat.pl. zeleň 4 27195
Celkem KN 617 4352222
Par. KMD 617 4352222
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 42
LV 82
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1837 30.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 19.09.2020 04:59

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.