k.ú.: 674184 - Kravaře v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47001 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561720 - Kravaře NUTS5 CZ0511561720
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 191 4325294
zahrada 196 65801
travní p. 414 2922064
lesní poz 136 1930191
vodní pl. nádrž umělá 1 2807
vodní pl. rybník 1 171
vodní pl. tok přirozený 23 66194
vodní pl. tok umělý 14 15212
vodní pl. zamokřená pl. 10 19239
zast. pl. společný dvůr 1 775
zast. pl. zbořeniště 35 10623
zast. pl. 319 118346
ostat.pl. dráha 1 73401
ostat.pl. jiná plocha 125 133830
ostat.pl. manipulační pl. 35 15990
ostat.pl. neplodná půda 122 283896
ostat.pl. ostat.komunikace 167 185338
ostat.pl. pohřeb. 1 2477
ostat.pl. silnice 49 171369
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 19650
ostat.pl. zeleň 49 66954
Celkem KN 1893 10429622
GP 9 1424
Celkem ZE 9 1424
Par. DKM 1893 10429622
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 172
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 310
byt.z. byt 18
obč.z. byt 6
Celkem JED 24
LV 361
spoluvlastník 531

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.2016
DKM-KPÚ 08.11.2013 1:1000 28.11.2013 *)
FÚO 1:2000 01.01.1977 31.05.2016 Od 1977 dle KP. FUO2 Doksy A část (námitky 1977).
THM-G 1:2000 31.12.1967 31.05.2016 1:2000, Od -dle KP. Fotogramm. S-42. Do S-JTSK transform. 1975.
S-SK GS 1:2880 1967 31.12.1977
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1967 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 16.08.2022 06:32

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.