k.ú.: 674168 - Obědovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 548065 - Obědovice NUTS5 CZ0521548065
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 355 2874173
zahrada skleník-pařeniš. 1 844
zahrada 131 94708
travní p. 48 133204
lesní poz 19 30018
vodní pl. nádrž umělá 37 110112
vodní pl. rybník 3 60971
vodní pl. tok přirozený 36 34638
vodní pl. tok umělý 1 2044
zast. pl. společný dvůr 3 601
zast. pl. zbořeniště 1 690
zast. pl. 158 88374
ostat.pl. dráha 1 30300
ostat.pl. jiná plocha 149 233585
ostat.pl. manipulační pl. 12 28357
ostat.pl. neplodná půda 4 1691
ostat.pl. ostat.komunikace 54 110099
ostat.pl. silnice 5 34497
ostat.pl. zeleň 22 13647
Celkem KN 1040 3882553
Par. DKM 1040 3882553
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 145
byt.z. byt 3
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 4
LV 229
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.04.2013 část
DKM 1:1000 12.11.2010 část
THM-V 1:2000 01.04.1961 19.04.2013
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.08.2019 13:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.