k.ú.: 674141 - Kratonohy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570206 - Kratonohy NUTS5 CZ0521570206
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 729 4149895
zahrada 219 127432
travní p. 592 1651533
lesní poz les(ne hospodář) 8 24385
lesní poz 1 3734
vodní pl. nádrž umělá 25 82649
vodní pl. tok přirozený 220 146169
vodní pl. tok umělý 16 4916
vodní pl. zamokřená pl. 2 5683
zast. pl. společný dvůr 6 7528
zast. pl. zbořeniště 3 985
zast. pl. 237 116251
ostat.pl. dráha 1 30967
ostat.pl. jiná plocha 77 114546
ostat.pl. manipulační pl. 24 39988
ostat.pl. neplodná půda 9 15339
ostat.pl. ostat.komunikace 149 117915
ostat.pl. pohřeb. 3 6298
ostat.pl. silnice 39 85424
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 23892
ostat.pl. zeleň 22 16993
Celkem KN 2383 6772522
GP 125 706437
Celkem ZE 125 706437
Par. DKM 2383 6772522
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 163
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 232
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 503
spoluvlastník 935

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.07.2005 96% KÚ mimo grafické příděly
THM-V 1:2000 01.04.1961 11.07.2005
S-SK GS 1:2880 1841 11.07.2005


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 16.07.2019 00:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.