k.ú.: 674125 - Krátká Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568937 - Krátká Ves NUTS5 CZ0631568937
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 3370087
zahrada 91 51201
ovoc. sad 1 3376
travní p. 326 726273
lesní poz 108 1259513
vodní pl. nádrž umělá 2 4758
vodní pl. rybník 6 17964
vodní pl. tok umělý 1 1141
vodní pl. zamokřená pl. 4 5705
zast. pl. zbořeniště 3 1724
zast. pl. 101 44799
ostat.pl. jiná plocha 23 4044
ostat.pl. manipulační pl. 17 29007
ostat.pl. neplodná půda 62 39593
ostat.pl. ostat.komunikace 85 84549
ostat.pl. silnice 6 52219
Celkem KN 1087 5695953
GP 49 602871
Celkem ZE 49 602871
Par. KMD 1087 5695953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.used 11
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 97
LV 163
spoluvlastník 295

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2016
S-SK GS 1:2880 1838 06.01.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.08.2019 02:35

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.